Honderd jaar Oranjevereniging (2)

gehoord.jpg
Alle inwoners van Oegstgeest werden uitgenodigd om op woensdag 6 oktober 1909 naar het Witte Huis te komen waar zij zich konden laten inschrijven als lid van de eerder dit jaar opgerichte Oranje Vereniging.

Je kon voor een bijdrage van 25 cent al lid worden maar je mocht ook 1 gulden betalen . “Leden-donateurs betalen 2 gulden 50 of hoger per jaar”, aldus de uitnodiging die was ondertekend door 12 initiatiefnemers die eerder dat jaar, op 14 juni, bijeen waren gekomen. Het waren de heren D. Timmermans, G. Lubbe, J.C.V. Kruyt, G.F. Budde, C. Bakker, G. Boon, E.G. Broerstra, Jhr A.J.B. Six, N. van der Spek, J. Schuitemaker en J.P. Linck. Gelukkig kwamen niet alle inwoners naar het Witte Huis want dat zou tot chaotische toestanden hebben geleid. Ondanks enige huishoudelijke strubbelingen over de keuze van het bestuur, kon de bijeenkomst geslaagd worden genoemd: er schreven zich 43 leden in. Een commissie stelde na de vergadering de statuten op die tijdens een algemene ledenvergadering op 27 oktober 1909 akkoord werden bevonden. Ze werden à raison 10 cent, inclusief huishoudelijk reglement, aan de leden verkocht. In 1910 aanvaardde burgemeester Van Griethuysen het erevoorzitterschap van de vereniging. (wordt vervolgd)

Bron: Oegstgeester Courant

De rest van deze serie leest u hier.

Geplaatst in 100 jaar Oranjevereniging door Antoon Koch en getagd met , , , , , .