Honderd jaar Oranjevereniging (1)

gehoord.jpg
Volgend jaar viert de Oranjevereniging haar 100-jarige bestaan. Daar wordt al hard aan gewerkt. We gaan even terug naar 1909, toen op 30 april prinses Juliana werd geboren en er in Oegstgeest Julianafeesten werden georganiseerd.

Het gevoelen leefde toen dat álle feesten van het vorstenhuis gevierd
dienden te worden en dit resulteerde in een oprichtingsvergadering van
de Oranjevereniging, waaraan een tiental Oegstgeestenaren deelnam. Dat
was op 14 juni 1909 in het thans niet meer bestaande koffiehuis van
A.F. de Rooij. Er ontstond direct een verschil van mening waarom de
ingezetenen van Oegstgeest niet uitgenodigd waren en dit leidde volgens
de annalen tot het indienen van de motie: ‘De vergadering noodigt het
voorlopig Comité uit alle inwoners van Oegstgeest op te roepen om met
de leden der opgerichte vereeniging eene samenkomst te houden, daar als
lid toe te treden en een vast bestuur te kiezen’. Deze werd met
algemene stemmen aangenomen. Toch werd met de vergadering op 14 juni
1909 in feite de ‘Oranje-Vereniging’ opgericht (wordt vervolgd).

Bron: Oegstgeester Courant

Geplaatst in 100 jaar Oranjevereniging door Antoon Koch en getagd met , , , , , .