De Receptie

Jubileumreceptie 1984Op vrijdagavond 12 juni houdt de honderdjarige Oranjevereniging receptie in de aula van de Leo Kannerschool, Hazenboslaan 1.

Samen met leden, oud bestuurders en belangstellenden willen we terugkijken op honderd Oranjefeesten in Oegstgeest. U bent dan van harte welkom vanaf 17.00 uur. Het receptiegedeelte duurt tot 19.00 uur, waarna de eveneens jubilerende Big Band het stokje overpakt en een swingend concert zal gaan geven.

Geplaatst in 100 jaar.