Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel opwoensdag 9 januari

Op woensdag 9 januari houdt de Oranjevereniging haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in La France, Rhijngeesterstraatweg 43 te Oegstgeest.


Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur van de Oranjevereniging
verantwoording af over de financiële gang van zaken in 2007. Ook wordt
het Oranjeprogramma voor 2008 met u doorgenomen en besproken. In 2009
bestaat de Oranjevereniging Oegstgeest 100 jaar. Het bestuur heeft
hiervoor een Lustrumcommissie aangesteld. Graag stellen wij de
commissieleden aan u voor.

Na afloop van de vergadering vindt de Nieuwjaarsborrel plaats waarvoor
ook de Vrienden van de Oranjevereniging zijn uitgenodigd. De Vrienden
van de Oranjevereniging zijn ondernemers – veelal lokale – die het
programma op verschillende onderdelen sponsoren.

Voor vragen over de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, Heleen Anholts- Hidding.

Geplaatst in 2007, Nieuws.