Oranjeprogramma in week van 15 april huis-aan-huis verspreid

Het programmaboekje voor Koningsdag wordt in de week van 15 april huis aan huis met de Oegstgeester Courant bezorgd. Adressen met een Nee-Nee sticker krijgen het boekje dus niet, maar kunnen vanaf 17 april een exemplaar afhalen op onderstaande locaties:

  • Poffertjeskraam Lijtweg
  • Gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg
  • Dorpscentrum, Lijtweg
  • Rijnlandse Boekhandel, Ommevoort

De digitale versie van het boekje is hier in te zien.

Woensdag 13 februari aanstaande: Jaarvergadering Oranjevereniging

Koningsdag 2019 komt alweer naderbij. Voor de Oranjevereniging betekent dit dat het programma voor deze dag alweer in grote lijnen vastgelegd is. Op woensdag 13 februari houdt de Oranjevereniging haar jaarvergadering waarin het nieuwe programma aan de leden wordt voorgelegd. Inmiddels hebben alle leden hiervoor een uitnodiging gekregen. Op de jaarvergadering wordt teruggeblikt op het voorbije verenigingsjaar. Het bestuur legt verantwoording af voor het geboden programma en de daarbij horende financiën en de nieuwe begroting. Naast deze punten wordt er ook aandacht geschonken aan het vigerende evenementenbeleid van de gemeente.

De Oranjevereniging verzorgt in overleg met de gemeente ook het programma voor de 4- en 5 mei viering. Op 4 mei organiseert de Oranjevereniging de dodenherdenking. Dit jaar is het motto “In vrijheid kiezen” Op 5 mei verzorgt de Oranjevereniging de verdeling van de kavels van de Kindervrijmarkt. Deze wordt ook dit jaar gewoon op 5 mei gehouden ondanks dat die een zondag is. Binnenkort wordt de inschrijving open gesteld.

Een groot aantal Oegstgeestenaren draagt de Oranjevereniging middels een lidmaatschap een warm hart toe.. Dat is belangrijk want de Oranjevereniging kan haar programma alleen aanbieden als dat breed gesteund wordt. Het lidmaatschapsgeld bedraagt ten minste € 7,50 per gezin. Omdat de Oranjevereniging haar programma volgens haar statuten in principe aanbiedt aan haar leden is een lidmaatschap eigenlijk een must voor een ieder die onderdelen van het programma bezoekt.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis van O.G.C.aan de van Houdringelaan. (Dat is het voormalige clubhuis van U.D.O.) Aanvang 20.15 uur. De vergadering wordt volgens traditie afgesloten met aandacht voor een onderwerp dat in Oegstgeest speelt. Dit jaar bestaat de Brandweer Oegstgeest 300 jaar. Jacqueline Anholts neemt ons mee in de historie van ons brandweercorps.

Oranjevereniging Oegstgeest programmaboekje editie 2018

Het officiële programmaboekje van de Oranjevereniging Oegstgeest, editie 2018 is gereed. Het jaarlijkse programmaboekje van de Oranjevereniging Oegstgeest wordt dit jaar huis-aan-huis verspreid in week 17! Adressen met een NEE/NEE sticker worden overgeslagen. Geïnteresseerden kunnen een persoonlijk exemplaar opvragen via de website van de Oranjevereniging.

Mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Oegstgeest!

Meer informatie over lidmaatschap en advertentiemogelijkheden op deze website: Lid worden / Vriend van de Oranjevereniging worden

Late Night Shopping op Koningsavond

Op donderdagavond 26 april vieren we Koningsavond in Oegstgeest met leuke activiteiten aan de Lange Voort. Late nightshopping, voorrondes NK Knikkeren, sjoelen bij Intertoys, gezellig terras Ronde Tafel, mzuiek van DJ Double U en een knallende vuurwerkshow! Er is veel te doen vanaf Van 18.00 uur tot na zonsondergang!

Lezing Martijn Kitzen in Rijnlandse Boekhandel

martijn-kitzen Foto: Merlijn Doomernik

Politicoloog en oud-militair Martijn Kitzen geeft op donderdag 20 april een lezing in de Rijnlandse Boekhandel over zijn boek ‘Oorlog onder de mensen’.

Wat hebben de oorlogen in Uruzgan (2006- 2010) en Atjeh (1873-1913) met elkaar te maken en wat leren ze ons over huidige en toekomstige conflicten? Oegstgeestenaar en voormalig militair Martijn Kitzen deed onderzoek naar de manier waarop Nederlandse soldaten probeerden vat te krijgen op opstandelingen in verdeelde samenlevingen.  Hij concludeert dat de sleutel tot succes bij de leiders van de lokale bevolking ligt.

Door zijn wetenschappelijke kennis als historicus en politicoloog te combineren met zijn persoonlijke ervaringen en observaties in Uruzgan komt hij in zijn ‘fascinerende boek’ (Vrij Nederland) met vernieuwende inzichten over moderne oorlogvoering.
Ook gaat Kitzen in op het verschil tussen politieke en militaire werkelijkheid en daarmee is ‘Oorlog onder de Mensen’ een aanrader ‘voor wie wil weten wat er écht gebeurde, daar in Uruzgan’ (Volkskrant).
Op donderdag 20 april vertelt hij u , aan de hand van beelden, veel meer over dit bijzondere boek en zijn persoonlijke ervaringen.

Datum: donderdag 20 april
Plaats: Rijnlandse Boekhandel
Tijd: 20.00 uur
Toegang: 5 euro

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 februari

Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 7 februari 2017 in het clubhuis van de Oegstgeester Golf Club, De Voscuyl38-B te Oegstgeest. De vergadering begint om 20.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur van de Oranjevereniging verantwoording af over de financiële gang van zaken in 2016. Ook wordt het concept feestprogramma voor 2017 met u doorgenomen en besproken.

Burgemeester Jaensch is  helaas verhinderd vanwege een ingelaste bijeenkomst van de gemeenteraad waarvan hij de voorzitter is.

Onze dorpsgenoot Monique Shaw gaat u nu meenemen in haar jaar als Stadsfotograaf van Leiden. Prachtige foto’s en de verhalen daarachter. Een boeiende en enerverende reis met de klinkende naam ‘Tussen tafellaken en servet’.

Na afloop van de vergadering vindt de borrel plaats waarvoor ook de Vrienden van de Oranjevereniging en de vrijwilligers zijn uitgenodigd. De Vrienden van de Oranjevereniging zijn ondernemers – veelal lokale – die het programma op verschillende onderdelen sponsoren en of ondersteunen.

Voor vragen over de vergadering  kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Ondanks weersomstandigheden mooie Koningsdag

Met plezier kijkt het bestuur terug op de viering van Koningsdag. Het begon natuurlijk al goed met een bestuurslid, die op 26 april een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen. Een voorzichtige maar succesvolle start van een nieuwe traditie: de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap Knikkeren. Wat jammer was dat de vuurwerk & lasershow afgelast moest worden. Toch alweer enkele jaren iets waar we naar uitzien. Voor volgend jaar maar alvast weer geboekt.
Wat een feest om op Koningsdag, ondanks de sombere voorspellingen, met een waterig zonnetje de tuin van het Gemeentehuis in orde te maken voor de kinderspelen. De aubade, waar traditiegetrouw weer veel mensen aanwezig waren hebben we in zonneschijn kunnen afronden. Op een paar spatjes na hebben we het hele feestprogramma bijna droog kunnen afronden en hebben we niets moeten laten vervallen.
Het was jammer dat de regen in de middag niet net een uurtje later viel, want dan had ook het Hofdijckprogramma normaal afgerond kunnen worden. De ‘die hards’ bleven, maar er waren toch ook velen die door de kou en de regen vroegtijdig naar huis gingen.
Al met al een prima dag zonder wanklanken of ongelukjes. Grote dank van onze kant naar al de vrijwilligers en sponsoren. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Daaronder fotograaf Wil van Elk, hij maakte een uitgebreide fotoreportage die inmiddels op onze Facebookpagina is gepubliceerd!

Joop Verdonk, voorzitter Oranjevereniging Oegstgeest