Geen Springkussenfestival in 2015 (update)

IMG_2555Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Oranjevereniging Oegstgeest is in 2009 door de Oranjevereniging op de laatste zondag van de kindervakantie voor het eerst het Springkussenfestival georganiseerd. Dit bleek al bij de eerste keer een zodanig succes te zijn, dat de mogelijkheid om dit jaarlijks door te zetten zeker het overwegen waard was.

Door de ALV van de Oranjevereniging is in 2010 besloten om de Oranjevereniging garant te laten staan voor een periode van 5 jaar voor een eventueel nadelig saldo tot een maximum van €5000,-.

In 2010 is toenadering gezocht tot de in Oegstgeest aanwezige serviceclubs om gezamenlijk de organisatie van het Springkussenfestival op te pakken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de Stichting Zomerfestival Oegstgeest, waaraan de navolgende serviceclubs deelnamen:

 • Ladies Circle Oegstgeest-­‐ Noordwijk
 • Lionsclub Oegstgeest-­‐ Warmond
 • Ronde Tafel Oegstgeest
 • Rotary Oegstgeest e.o.
 • Rotary Oegstgeest-­‐ Rhijngeest

Gedurende de afgelopen vijf jaar is het Springkussenfestival met succes georganiseerd en heeft dit evenement een plek op de Oegstgeester evenementenkalender verworven.

Wat zijn dan de overwegingen om er toch mee te stoppen? Een aantal ontwikkelingen heeft de organisatie en de financiële onderbouwing van dit evenement de laatste jaren parten gespeeld:

 • Vanaf het begin is er gepoogd om tijdens het Springkussenfestival een koopzondag in de Kempenaerstraat te organiseren. Dit is op een enkele winkelier na geen succes geworden, omdat klaarblijkelijk de doelgroep (kinderen met ouders) niet binnen dit concept past.
 • Reeds na het derde jaar heeft de Winkeliersvereniging de financiële steun aan dit evenement ingetrokken, hetgeen betekende dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Oranjevereniging kwamen.
 • Na het derde jaar heeft een van de serviceclubs zich helaas teruggetrokken uit de organisatie.
 • Het horecaplein is/ was een druk bezochte plek, maar leverde nauwelijks een substantiële financiële opbrengst op voor het festival.
 • Ook de pogingen om de springkussens per stuk te laten sponsoren bracht (te) weinig op om de kosten te kunnen dekken.
 • Na het aanvankelijke succes en de meer dan voldoende vrijwilligers om de kussens te bemensen werd het de laatste jaren steeds moeizamer om genoeg vrijwilligers te werven om adequaat toezicht te kunnen houden op alle activiteiten.
 • Ook een voorzichtige verkenning om als afwisseling het festival naar Winkelcentrum Lange Voort te verplaatsen bleek niet mogelijk. Een dergelijk concept past niet binnen het gewenste activiteitenpatroon van de Winkeliersvereniging Lange Voort.

Door bovengenoemde ontwikkelingen heeft de Stichting Zomerfestival de afgelopen jaren slechts een keer een batig saldo overgehouden aan dit evenement, wat gedoneerd is aan de Stichting Right to Play.

De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Oegstgeest heeft in haar jaarvergadering d.d. 11 februari 2015 dan ook besloten om haar financiële garantie dan ook niet te continueren.

Ondanks het feit dat de organisatie de afgelopen jaren gezegend is geweest met prachtig weer en nauwelijks incidenten heeft gekend is de grote financiële inspanning en de verminderde belangstelling van vrijwilligers, sponsoren en winkeliers dan ook de reden dat we helaas moeten besluiten om het Springkussenfestival 2015 niet door te laten gaan.

Update 19-2

Schermafbeelding 2015-02-19 om 17.06.17 Schermafbeelding 2015-02-19 om 16.48.44 Schermafbeelding 2015-02-19 om 16.49.40

 

Super Springkussenfestival

IMG_2554Een geweldige dag weer in winkelgebied De Kempenaer! De traditionele afsluiting van de zomervakantie trok dit jaar bijna 1500 kinderen en dat alles met prachtig weer met alleen vooraf en achteraf een buitje. Een complete fotoreportage vindt u op de facebookpagina van het Springkussenfestival. Ook dit jaar weer heel veel dank aan alle vrijwilligers en sponsoren! Zonder hen geen Zomerfestival in Oegstgeest, Meer weten? Alle informatie treft u op de website van de Stichting Zomerfestival Oegstgeest.