Klaar voor Koningsdag

IMG_6747De Oranjevereniging is klaar voor Koningsdag! Deze week wordt het officiële programma bezorgd bij onze leden en rest ons nog de spreekwoordelijke laatste loodjes… Het complete programma treft u hier. Op deze pagina is ook het officiële programma digitaal ‘doorbladerbaar’. Ook op Facebook is alle informatie over de evenementen gepubliceerd.

Duimt u mee voor mooi weer?

Geen Springkussenfestival in 2015 (update)

IMG_2555Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Oranjevereniging Oegstgeest is in 2009 door de Oranjevereniging op de laatste zondag van de kindervakantie voor het eerst het Springkussenfestival georganiseerd. Dit bleek al bij de eerste keer een zodanig succes te zijn, dat de mogelijkheid om dit jaarlijks door te zetten zeker het overwegen waard was.

Door de ALV van de Oranjevereniging is in 2010 besloten om de Oranjevereniging garant te laten staan voor een periode van 5 jaar voor een eventueel nadelig saldo tot een maximum van €5000,-.

In 2010 is toenadering gezocht tot de in Oegstgeest aanwezige serviceclubs om gezamenlijk de organisatie van het Springkussenfestival op te pakken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de Stichting Zomerfestival Oegstgeest, waaraan de navolgende serviceclubs deelnamen:

 • Ladies Circle Oegstgeest-­‐ Noordwijk
 • Lionsclub Oegstgeest-­‐ Warmond
 • Ronde Tafel Oegstgeest
 • Rotary Oegstgeest e.o.
 • Rotary Oegstgeest-­‐ Rhijngeest

Gedurende de afgelopen vijf jaar is het Springkussenfestival met succes georganiseerd en heeft dit evenement een plek op de Oegstgeester evenementenkalender verworven.

Wat zijn dan de overwegingen om er toch mee te stoppen? Een aantal ontwikkelingen heeft de organisatie en de financiële onderbouwing van dit evenement de laatste jaren parten gespeeld:

 • Vanaf het begin is er gepoogd om tijdens het Springkussenfestival een koopzondag in de Kempenaerstraat te organiseren. Dit is op een enkele winkelier na geen succes geworden, omdat klaarblijkelijk de doelgroep (kinderen met ouders) niet binnen dit concept past.
 • Reeds na het derde jaar heeft de Winkeliersvereniging de financiële steun aan dit evenement ingetrokken, hetgeen betekende dat de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Oranjevereniging kwamen.
 • Na het derde jaar heeft een van de serviceclubs zich helaas teruggetrokken uit de organisatie.
 • Het horecaplein is/ was een druk bezochte plek, maar leverde nauwelijks een substantiële financiële opbrengst op voor het festival.
 • Ook de pogingen om de springkussens per stuk te laten sponsoren bracht (te) weinig op om de kosten te kunnen dekken.
 • Na het aanvankelijke succes en de meer dan voldoende vrijwilligers om de kussens te bemensen werd het de laatste jaren steeds moeizamer om genoeg vrijwilligers te werven om adequaat toezicht te kunnen houden op alle activiteiten.
 • Ook een voorzichtige verkenning om als afwisseling het festival naar Winkelcentrum Lange Voort te verplaatsen bleek niet mogelijk. Een dergelijk concept past niet binnen het gewenste activiteitenpatroon van de Winkeliersvereniging Lange Voort.

Door bovengenoemde ontwikkelingen heeft de Stichting Zomerfestival de afgelopen jaren slechts een keer een batig saldo overgehouden aan dit evenement, wat gedoneerd is aan de Stichting Right to Play.

De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Oegstgeest heeft in haar jaarvergadering d.d. 11 februari 2015 dan ook besloten om haar financiële garantie dan ook niet te continueren.

Ondanks het feit dat de organisatie de afgelopen jaren gezegend is geweest met prachtig weer en nauwelijks incidenten heeft gekend is de grote financiële inspanning en de verminderde belangstelling van vrijwilligers, sponsoren en winkeliers dan ook de reden dat we helaas moeten besluiten om het Springkussenfestival 2015 niet door te laten gaan.

Update 19-2

Schermafbeelding 2015-02-19 om 17.06.17 Schermafbeelding 2015-02-19 om 16.48.44 Schermafbeelding 2015-02-19 om 16.49.40

 

Inschrijving Kindervrijmarkt 5 mei 2015 start op 1 maart

kindervrijmarkt2015In 2013 en 2014 is de uitvoering van de Kindervrijmarkt gewijzigd. De gemeente Oegstgeest heeft in samenwerking met de Oranje Vereniging Oegstgeest toen voor een heel nieuwe opzet gekozen. De uitvoering daarvan is in velerlei opzichten positief ontvangen en vormt de basis voor de opzet van de Kindervrijmarkt in 2015.

Hoe werkt het sinds de afgelopen jaren? Om te voorkomen dat handelaren en kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is besloten om plaatsen toe te wijzen. Verder gelden er een aantal regels waaraan iedere deelnemer moet voldoen. Opzet van de regels is om aan alle deelnemers vooraf een duidelijke plaats (een perceel) toe te wijzen.

Alle informatie over de editie van dit jaar leest u hier.

 

Algemene Ledenvergadering 2015 op woensdag 11 februari

voorzittershamerVoor de agenda! De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 11 februari in het clubhuis van de Oegstgeester Golf Club (OCG), De Voscuyl 38B in Oegstgeest. We beginnen om 20.15 uur.

Op deze avond legt het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2014 en blikken we vooruit naar de activiteiten in 2015. Gastspreker van de avond is onze ‘hoffotograaf’ Wil van Elk!

Super Springkussenfestival

IMG_2554Een geweldige dag weer in winkelgebied De Kempenaer! De traditionele afsluiting van de zomervakantie trok dit jaar bijna 1500 kinderen en dat alles met prachtig weer met alleen vooraf en achteraf een buitje. Een complete fotoreportage vindt u op de facebookpagina van het Springkussenfestival. Ook dit jaar weer heel veel dank aan alle vrijwilligers en sponsoren! Zonder hen geen Zomerfestival in Oegstgeest, Meer weten? Alle informatie treft u op de website van de Stichting Zomerfestival Oegstgeest.

Geslaagde eerste Koningsdag in Oegstgeest

Eerste Koningsdag in OegstgeestWe kunnen terugkijken op een hele mooie eerste Koningsdag in Oegstgeest! Mooi weer, gezellige mensen, muziek en veel activiteiten in het dorp.

Wij danken alle leden, vrijwilligers, de gemeente en de vrolijke bezoekers voor hun inzet en vooral gezelligheid!

Fotograaf Wil van Elk is overal bij geweest en het resultaat kun je bekijken via onze Facebookpagina. Like, tag en deel er maar op los!

Het betekent niet dat de Oranjevereniging al achterover kan gaan zitten. Op 4 mei is er nog de herdenking in het Bos van Wijckerslooth en op 5 mei de Kindervrijmarkt rondom winkelgebied De Kempenaer!

Vijfde editie Oegstgeest in Beweging groot succes

1932589_675770319151409_207805716_oOnder het motto I Love Oegstgeest was de vijfde editie van Oegstgeest in Beweging afgelopen maandag een groot succes! Organisatoren Vereniging Oud Oegstgeest, de Oranjevereniging en het Dorpslab zijn dik tevreden over de drukbezochte manifestatie in het Oude Raadhuis aan het Wilhelminapark. Een unieke avond vol Oegstgeester historie in verleden en heden!

Op een verrassende tocht door dit historische gebouw presenteerden alle buurten en wijken zich en waren prachtige monumentale en historische pareltjes in beeld. Verspreid over twee verdiepingen en twaalf zalen was het genieten van Haarlemmertrekvaart tot buitengebied, van 17e eeuws monument tot architecturale moderniteit, van florerende historische vereniging tot opkomende social media. Een avond vol anekdotes, verhalen van weleer en fascinerende geschiedenis.

Op deze avond werd ook stil gestaan bij het naderende afscheid van burgemeester Els Timmers. ZIj werd bedankt voor de warmte en hartelijkheid waarmee ze haar ambt als burgemeester van Oegstgeest had vervuld. Achtereenvolgens door Henk Heemskerk, die haar een schapenvacht schonk, Rianne Meesters namens de Vereniging Oud Oegstgeest met een extra editie van het tijdschrift van de vereniging en Joop Verdonk als voorzitter van de Oranjevereniging Oegstgeest die haar het naambordje Elsgeest overhandigde.

Via de lokale en regionale media kunt u terugblikken op deze bijzondere avond! Radio, krant (pagina 3) en televisie…

Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging op dinsdag 18 maart

Algemene LedenvergadeirngDe Oranjevereniging van Oegstgeest organiseert op dinsdag 18 maart aanstaande haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Plaats van handeling is het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub (OGC), De Voscuyl 38b. We beginnen om 20.15 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda staan een aantal bestuurszaken, de financiële verantwoording en natuurlijk het programma voor de eerste echte Koningsdag op zaterdag 26 april aanstaande. Als bijzondere gast op deze avond ontvangen wij Luciën Geelhoed, dorpsmarketeer en (mede)initiator van het Dorpslab en Oegst. Hij zal de aanwezigen meenemen in het ontstaan van en de toekomst van deze lokale initiatieven.

De agenda voor deze vergadering kunt u hier downloaden.