5 mei Kindervrijmarkt

Vanaf dit jaar, 2020, is alle informatie over de Kindervrijmarkt, vergunningen, inschrijven enz. alleen nog te vinden op:  oegstgeest.kinder-vrijmarkt.nl

Vanaf 2013 is de uitvoering van de Kindervrijmarkt gewijzigd. De gemeente Oegstgeest heeft in samenwerking met de Oranjevereniging Oegstgeest toen voor een heel nieuwe opzet gekozen. De uitvoering daarvan is in velerlei opzichten positief ontvangen en vormt weer de basis voor de opzet van de Kindervrijmarkt op zondag 5 mei 2019.

Hoe werkt het sinds de afgelopen jaren?  Om te voorkomen dat handelaren en kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is besloten om plaatsen toe te wijzen. Verder gelden er een aantal regels waaraan iedere deelnemer moet voldoen. Opzet van de regels is om aan alle deelnemers vooraf een duidelijke plaats (een perceel) toe te wijzen.  

De belangrijkste regel is dat iedere deelnemer zich vooraf moet aanmelden bij de organisatie van de kindervrijmarkt. Als deelnemer wordt gezien het gezin dat woont in Oegstgeest met een postcode genummerd 2341, 2342 of 2343. Een deelnemer aan de “kindervrijmarkt” is niet ouder dan 16 jaar.

Het kindervrijmarkt gebied wordt verdeeld in percelen van ongeveer 4 tot 5 meter breed. De percelen worden genummerd. Per postcode (dus per gezin of huisadres) kan worden ingeschreven voor één perceel. Toekenning van een perceel wordt éénmalig belast met een bedrag van 5,00. Dit bedrag dient te worden voldaan bij het afhalen van de vergunning.

Per perceel wordt een vergunning uitgegeven. De vergunning bestaat uit een papier met daarop het nummer van het perceel. Dit document wordt  in een documenten-tas  meegegeven. De tas met daarin het document dient op 5 mei zodanig  zichtbaar te zijn dat de  handhavers kunnen zien dat er sprake is van een reguliere deelnemer.

Het is aan de deelnemers vrij om hun perceel zodanig in te richten dat zij hun spulletjes kunnen uitstallen, muziek kunnen maken, kunnen goochelen en wat dies meer zij mits de aangegeven breedte niet wordt overschreden en mits de documententas zichtbaar blijft. Het verkopen van handelswaar is niet toegestaan. (Onder handelswaar worden gezien die goederen die door samenstelling of gebruik niet als komende van de zolder kunnen worden beschouwd). Let wel dat het gebied is afgesloten voor autoverkeer en dat in de zijstraten op parkeerbeleid zal worden gehandhaafd. Tevens wordt vastgesteld dat het perceel bij het verlaten  “schoon” dient te worden opgeleverd.

De percelen worden toegewezen door de organisatie. Deelnemers die langs het parcours wonen krijgen een perceel toegewezen dat zoveel mogelijk vóór hun woning ligt. Die deelnemers kunnen middels hun inschrijving kenbaar maken van deze optie gebruik te willen maken. Zij hebben dus op een beperkte wijze een voorkeursbehandeling. Inschrijven dient wel te geschieden vóór 31 maart. Later inschrijven mag wel maar dan vervalt de mogelijkheid van de voorkeursplaats. Vervolgens hebben leden van de Oranjevereniging voorrang op niet leden en houden we ook rekening met deelnemers die eerder hebben deelgenomen.

De voorinschrijving start op 1 maart en stopt op 31 maart. Na deze datum wordt door de organisatie een inventarisatie gemaakt over het aantal aanvragen en het aantal plaatsten en of in alle gevallen aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

U ontvangt van de organisatie een bevestiging als uw inschrijving is ontvangen. Dat kan een aantal dagen duren. Die bevestiging biedt geen garantie op een daadwerkelijke inschrijving of op plaatsing op de door u gewenste voorkeursplek. De ophaaldagen voor de vergunning worden later aan de deelnemers doorgegeven.

De handhaving van de openbare orde geschiedt door de Gemeente Oegstgeest. De handhavers hebben vanuit hun wettelijk gezag de mogelijkheid om deelnemers te weigeren en of te verwijderen.

Het vrijmarktgebied bestaat uit de volgende straten; genomen aan beide zijden;

  • Spaargarenstraat vanaf de Kempenaerstraat t/m de kruising met de Duivenvoordestraat
  • De Duivenvoordestraat
  • De Juffermansstraat tot aan de kruising met de Emmalaan
  • De Emmalaan vanaf de Juffermansstraat
  • De Sportmanstraat
  • Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van de Prins Hendriklaan tot aan de kruising met de Koninginnelaan
  • De Terweeweg van de kruising met de Duivenvoordestraat tot aan de kruising met de Hofdijck
  • De Lijtweg aan de enkele zijde van het Dorpshuis tot aan de Rabobank.
  • Er wordt mogelijk gebruik gemaakt van het blok prinses Irenelaan, Prinses Beatrixlaan
 • Er wordt mogelijk gebruik van de Marijkelaan even en oneven zijde

Voor een aantal straten is nog niet geheel duidelijk of ze in het parcours worden opgenomen. Dat hangt mede af van het aantal inschrijvingen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Geef daarom ook een tweede voorkeur aan. Het aantal plaatsen is ook dit jaar beperkt.

In de periode van 1 maart t/m 30 maart kunnen gezinnen die aan de kindervrijmarkt willen deelnemen zich inschrijven via deze website. 

Alleen dat ingevulde formulier wordt geaccepteerd.

Het aantal plaatsen is beperkt er is een maximum.  Pas na 30 maart worden plaatsen toegewezen. Aanmeldingen welke na 30 maart worden ontvangen worden indien nog mogelijk en op volgorde van binnenkomst van een perceelnummer voorzien.

De verantwoordelijkheid van de Kindervrijmarkt ligt bij de gemeente Oegstgeest. Aan de Oranjevereniging is verzocht medewerking te verlenen aan de organisatie en uitvoering.  Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor het  bekostigen van de organisatie. Verenigingen kunnen ook via het inschrijfadres hun interesse kenbaar maken. Hierna wordt met hen contact opgenomen.