Algemene ledenvergadering Oranjevereniging Oegstgeest op dinsdag 21 maart

Op dinsdag 21 maart houdt de Oranjevereniging Oegstgeest haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Plaats van handeling is (voor de laatste keer) de Roode Leeuw aan de Dorpsstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2005
 3. Jaarverslag 2005 Penningmeester
 4. Verslag Kascontrolecommissie
 5. Benoeming Kascontrolecommissie
 6. Begroting 2006
 7. Jaarverslag 2005 Secretaris
 8. Feestprogramma Koninginnedag 2006
 9. Dodenherdenking 2006
 10. Bestuurszaken
  • bestuurssamenstelling
  • aftredend, regulier, de heer W. van Rijn (algemeen bestuurslid)
  • aftredend, regulier, mevrouw H. Westerduin-Heemstra (algemeen bestuurslid)
  • aftredend, regulier, mevrouw H.S. Anholts-Hidding (secretaris)
  • rooster van aftreden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Geplaatst in 2006, Nieuws.