Oranjevereniging sjaal voor Koninginnedagteam gemeente Oegstgeest

Het Koninginnedagfeest in Oegstgeest staat of valt met de medewerking van de gemeente Oegstgeest. Met name de inzet van het team van de gemeentewerf is van essentieel belang voor het soepel en veilig verlopen van het feestprogramma. Van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat zijn RenĂ© Heideman, Remco Knegt, Dirk Knetsch, Kees van de Meijden en Ruud Onderwater in de weer voor het grote feest op Koninginnedag.

Lees verder

Diderik Selier omhangen met Oranjeverenigingsjaal

Deze week is de Oranjeverenigingsjaal voor Diderik Selier. Voorzitter Joop Verdonk  en secretaris Heleen Anholts hingen hem de verenigingssjaal persoonlijk om. Heel Oegstgeest, dus ook de Oranjevereniging, kan altijd rekenen op Diderik. Hij ondersteunt en organiseert met zijn vrijwilligers de kinderspelen, trottoirtekenen, de Oranjedisco en springt in waar nodig. Ook dit jaar komt u hem weer tegen bij de activiteiten van de Oranjevereniging, alleen dit keer mèt de Oranjeverenigingsjaal.