Machtiging

Machtig de Oranjevereniging Oegstgeest voor het afschrijven van uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.