Honderd jaar Oranjevereniging (14)

gehoord.jpgNa de capitulatie van Duitsland in 1945 brak een euforische periode aan. De bezetters waren verdwenen, het koninklijk huis teruggekeerd en zo was het bijzonder dat op 19 januari 1946 de verjaardag van prinses Margriet in alle vrijheid kon worden gevierd.

De Oegstgeester scholieren bezochten het Lidotheater in Leiden waar voor 1 cent een telegram kon worden verzonden aan de jarige prinses. De verjaardag van prinses Beatrix op 31 januari van dat jaar werd gevierd met een bijeenkomst van de kleuters in het Patronaatsgebouw waar films werden vertoond. ‘s Avonds was er een muzikale avond voor de padvinders. De Oranjevereniging organiseerde in 1946 een bevrijdingsfeestweek van 30 april tot en met 5 mei met toneel- en filmavonden, een optocht met rijtuigen waaraan door verenigingen en winkeliers werd deelgenomen, in de kerken waren dankdiensten, padvinders en O.G.A.V. gaven demonstraties en op drie plaatsen in het dorp traden muziekgezelschappen op.

Aan de Prins Bernhardlaan was ruimte om een vreugdevuur aan te steken en op 5 mei werden herdenkingsdiensten gehouden voor de nabestaanden van gesneuvelde militairen. Een opvallend gebeuren tijdens de jaarvergadering in 1946: er werd gevraagd of voormalige NSB’ers lid konden worden van de Oranjevereniging. ‘Besloten werd hen niet te vragen om toe te treden’, aldus de notulen, ‘als deze menschen er prijs op stellen lid te zijn, kunnen ze zich bij de secretaris melden. Het bestuur beslist over toelating’. Het is niet bekend of zich zondaars gemeld hebben. De viering van Koninginnedag op 31 augustus bestond uit dezelfde onderdelen als het Oranjefeest in 1945, met als extra een vliegerwedstrijd.

Bron: Oegstgeester Courant

De rest van deze serie leest u hier.

Geplaatst in 100 jaar Oranjevereniging door Antoon Koch en getagd met , , , , , .