Hoe meedoen?

De Oranjevereniging wil voor het muziekevenement op 13 juni Oegstgeester verenigingen in staat stellen fondsen te werven voor de clubkas. Op deze manier is het een evenement voor en door het hele dorp, en dat vinden wij erg belangrijk. Geïnteresseerd? Lees snel verder.

Bij een muziekevenement hoort een hapje en een drankje. Denkt uw vereniging een bar te kunnen runnen? Een hamburgertent? Een IJssalon? Dat is namelijk wat wij zoeken en zien het zo:

Er is een centrale muntenverkoop die als betaalmiddel geldt voor alle stands. De munten kosten € 1,70 per stuk. Na afloop van het evenement worden ontvangen munten ingeleverd bij de penningmeester van de Oranjevereniging. Per ingeleverde munt ontvangt de vereniging € 1,50. Het overige bedrag wordt aangewend als bijdrage in de organisatiekosten (vergunningen, beveiliging en toezicht, sanitair, afvalverwerking en muziek).

Bij de muntenverkoop vindt een leeftijdcontrole plaats. Bezoekers ouder dan 16 jaar krijgen na leeftijdverificatie een niet over te dragen polsbandje. Op deze wijze hoeft er op de stands geen controle meer plaats te vinden. Uiteraard worden standhouders wel geacht bij twijfel in te grijpen.

Standhouders die het voornemen hebben alcoholische consumpties te verkopen, moeten hiervoor zelf hiervoor een ontheffing 35 van de Drank-en Horecawet aanvragen bij de gemeente. Meer informatie hierover op de website van de gemeente.

Heeft u een goed plan? Vul het formulier OVO_Stand_13 juni_2009.pdf in en mail dit retour naar info@oranjeverenigingoegstgeest.nl. Het insturen is nog geen garantie dat uw plan doorgaat. De Oranjevereniging maakt een afgewogen indeling van de stands op basis van het aanbod. Wij nemen hierover begin mei een besluit.

Vult u ook s.v.p. het formulier Vrijwilligers_13_juni_2009 in. De Oranjevereniging denkt dertig vrijwilligers nodig te hebben voor muntenkassa, toezicht, begeleiding artiesten, podium etc. Wij verzoeken de deelnemers om vier vrijwilligers beschikbaar te hebben voor een dienst van twee of vier uur.
 
Het is de eerste keer dat wij op deze manier een evenement organiseren. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u ideeën, suggesties of aandachtspunten met ons wilt delen. U kunt daarvoor terecht bij onze contactpersoon voor dit evenement: Jan-Willem Anholts.

– Formulier Stand: OVO_Stand_13 juni_2009.pdf OVO_Stand_13 juni_2009.pdf (102.47 KB)
– Formulier Vrijwilligers: OVO_Vrijwilligers_13 juni_2009.pdf OVO_Vrijwilligers_13 juni_2009.pdf (106.97 KB)
– Situatieschets Evenement: OVO_Situatieschets_13-06-2009.jpg OVO_Situatieschets_13-06-2009.jpg (252.63 KB)

Geplaatst in 100 jaar.