Vragen en antwoorden

Organisatie

Wie organiseert de kindervrijmarkt?
De Gemeente Oegstgeest organiseert de vrijmarkt en heeft daarbij de hulp ingeroepen van de Oranjevereniging. De Oranjevereniging is vergunninghouder en verleent deelvergunningen aan kinderen, die daarvoor in aanmerking komen

Wat is de rol van de Oranjevereniging bij de kindervrijmarkt?
Hoewel andere jaren de Oranjevereniging niet bij de organisatie betrokken was, werd de Oranjevereniging daar door veel belanghebbende inwoners op aangesproken. Ook het feit dat de kindervrijmarkt in het programmaboekje van de Oranjevereniging als evenement stond opgenomen wekte de schijn van mede organisator. Dat is dit jaar dus ook geëffectueerd.

Met wie neem ik contact op als ik vragen heb over de kindervrijmarkt? De Oranjevereniging of de gemeente?
Via de website van de Oranjevereniging of de website van de gemeente kom je vanzelf bij de Oranjevereniging, die de inschrijvingen verzorgt en u antwoord kan geven op vragen.

Wat is de rol van de Oranjevereniging en wat is de rol van de gemeente?
De organisatie/ vergunningverlening berust bij de Oranjevereniging, de verantwoordelijkheid voor openbare orde blijft te allen tijde bij de gemeente. Dus ook de handhaving en toezicht blijft bij de gemeente. De door haar aangestelde of aangewezen handhavers (GOA’s, politie) hebben dus de bevoegdheid om handelend op te treden.

Waarom moeten kinderen nu geld betalen om op de vrijmarkt te mogen staan?
De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste om de kosten van de organisatie te dragen. Men krijgt hiervoor een vergunning (op papier) en een kindervrijmarkttas, die zichtbaar gedragen/opgehangen dient te worden. Dit vergemakkelijkt het handhaven. Overigens dient vermeld te worden dat de inzet van de Oranjevereniging op vrijwillige basis geschiedt en niet betaald wordt uit deze bijdrage. Het batig saldo zal aangewend worden voor een charitatief (kinder)doel. Anderzijds is de bijdrage om een kleine drempel op te werpen, dat men niet een plaats aanvraagt en er geen gebruik van maakt.

Inschrijving/deelname

Wanneer krijgen deelnemers antwoord op de inschrijving voor deelname aan de kindervrijmarkt?

De voorinschrijving start op 1 maart en stopt op 31 maart. Na deze datum wordt door de organisatie een inventarisatie gemaakt over het aantal aanvragen en het aantal plaatsen en of in alle gevallen aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan.

U ontvangt van de organisatie een bevestiging als uw inschrijving is ontvangen. Dat kan een aantal dagen duren. Die bevestiging biedt geen garantie op een daadwerkelijke inschrijving of op plaatsing op de door u gewenste voorkeursplek.

Wie mogen zich inschrijven voor de kindervrijmarkt?
Kinderen tot en met 16 jaar mogen zich inschrijven/ Zij moeten wonen in de gebieden met de postcode 2341, 2342 of 2343.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de kindervrijmarkt?
De bijdrage is dit jaar gesteld op €5. Deze bijdrage geldt per vergunning.

Mag ik zelf een plek uitkiezen als inschrijf voor de kindervrijmarkt?
Nee. De percelen worden toegewezen door de organisatie. Deelnemers die langs het parcours wonen krijgen een perceel toegewezen dat zoveel mogelijk vóór hun woning ligt. De deelnemers kunnen middels hun inschrijving kenbaar maken van deze optie gebruik te willen maken. Zij hebben dus op een beperkte wijze een voorkeursbehandeling. Vervolgens hebben leden van de Oranjevereniging voorrang op niet leden en houden we ook rekening met deelnemers die in 2013 hebben deelgenomen.

Wanneer kan ik mijn vergunning ophalen?
De ophaaldagen van de vergunning zijn 12 en 19 april tussen 14.00 en 19.30 uur op het gemeentehuis bij de tafel van de Oranjevereniging.