Informatie

IMG_1966Een vrijmarkt voor alle kinderen in Oegstgeest! Dat is altijd de bedoeling geweest, maar de vrije toegankelijkheid van het gebied en het handhaven ervan zorgde ervoor dat er om zes uur in de morgen al zo’n grote toeloop was dat delen van de vrijmarkt moesten worden afgezet. Voor veel kinderen werd de kindervrijmarkt daardoor al een grote teleurstelling nog voordat deze goed en wel begonnen was…

In 2013 is de uitvoering van de Kindervrijmarkt daarom in veel opzichten gewijzigd. De gemeente Oegstgeest heeft in samenwerking met de Oranjevereniging Oegstgeest voor een heel nieuwe opzet gekozen. De uitvoering daarvan is in velerlei opzichten positief ontvangen en vormt de basis voor de opzet van de Kindervrijmarkt in 2014.

Op vijf mei krijgt dit jaar de kindervrijmarkt daarom in grote lijnen dezelfde opzet als in 2013. Hoe gaat dit gebeuren? Om te voorkomen dat handelaren en kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is besloten om plaatsen toe te wijzen. Verder gelden er een aantal regels waaraan iedere deelnemer moet voldoen. Opzet van de regels is om aan alle deelnemers vooraf een duidelijke plaats (perceel) toe te wijzen.